İki Ekonomist SATIRLAR ARASI’NDA

Dünya - Ocak 5, 2022 11:10 am A A

Ekranlarda İki Ekonomist SATIRLAR ARASI’NDA;
Çiğdem YORGANCIOĞLU ( TR) ve Vadiraj  TILGUL (UK-India -TR)

Dünya gezgini , eğitmen ekonomist sanatçı Cigdem Yorgancioglu concept talk-tematik söyleşi (CI TANGO TALKS, ART CHI TALKS –HISTORI-CI TALKS,CI-CADEMIC TALKS, ENER-CHI TALKS, CH(I-E)CONOMY TALKS – HORSE-CHI TALKS, POLITI-CHI TALKS,TECHNOLO-CHI TALKS  vb  programları sürerken buna  paralel  ve Yorgancıoğlu’nun da içinde olduğu  ismi BETWEEN THE LINES SATIRLAR ARASI olan ortak yeni bir yayın daha bu hafta itibarı ile  hayata geçiyor .İlk yayın  6 Ocak 2022 tarihinde Türkçe ve İngilizce iki lisan aynı anda  İstanbul Avrupa Yakası’nda ünlü bir cast  ajansın stüdyolarında ve programı birlikte İngiltere’de ve Türkiye’de yaşayan Hint Asıllı (müstakbel) İngiliz ve Türk vatandaşı İktisatçı Vadiraj Tılgul –Çiğdem Yorgancıoğlu beraberliğinde gerçekleşeek. 

2022 için dilekler …

Gerek Ülkemizde gerekse küresel ölçekte nehirlerin kurumadığı, gıda güvenliğinin yarattığı risklerden uzak, suyun israf edilmediği,  sel felaketlerinin yaşanmadığı , karbonun doğal emicileri olan  ağaçların yangına teslim olmadığı, tabiatın yeşerdiği , karbon dengeleme projelerine yatırımların ve teşviklerin arttığı , iklim ,  enerji verimliliği ve temiz enerji duyarlı sürdürülebilir kalkınmaya önceliğin verildiği ,İklim değişikliğinin yarattığı her nevi  tahribattan ırak, sera gazı emisyonlarınn  azaltımı ve net sıfır hedefi  konusunda ciddi ve samimi bir gayret gösteren, dünya çapında tüm  enerji piyasası düzenleyici kuruluşların akılcı politikalarla ahenk içinde olduğu,enerji tüketicilerinin  karbon ayak izini azaltma yönünde farkındalığının arttığı , İklim ve canlılara duyarlı etkin,verimli Tarımsal Değer ve Tedarik  Zinciri anlayışının yaygınlaştığı  karbondan ve her nevi kötü fosil düşünce yakıtının tetiklediği olumsuz  niyetlerden  arındırılmış adaletli dünya hayal ederek başlıyorum yeni yıla. Cigdem YORGANCIOGLU

 

ÇİĞDEM YORGANCIOĞLU YAKIN DÖNEM EKONOMIK GORUNUM ve YAYINLARDA ODAKLANACAĞI ALANLARA DAİR KISA KISA ….

 

Cigdem Yorgancioglu concept talk-tematik söyleşi (CI TANGO TALKS, ART CHI TALKS –HISTORI-CI TALKS,CI-CADEMIC TALKS, ENER-CHI TALKS, CH(I-E)CONOMY TALKS – HORSE-CHI TALKS, POLITI-CHI TALKS,TECHNOLO-CHI TALKS  vb  programları sürerken buna  paralel  ve Yorgancıoğlu’nun da içinde olduğu  ortak yeni bir yayın daha bu hafta itibarı ile  hayata geçiyor .İlk yayın Türkçe ve İngilizce iki lisan aynı anda  İstanbul Avrupa Yakası’nda ünlü bir cast  ajansın stüdyolarında gerçekleşeek.

 

COVID-19 Küresel salgını ve buna yönelik  geliştrilen politikalar  geçtiğimiz sene  boyunca global ekonomik gelişmelere hâkim olmayı sürdürdü. Virüs varyantları ile birlikte beklenenden çok daha ağır bir seyir izlese de, küresel ekonomi göreceli olarak br önceki yıla oranla bir nebze daha iyi performans gösterdi. Dünya genelinde haneler ve işletmeler  bir şekilde virüsle hayata uyum sağladı ve pandemi bitmemesine rağmen ekonomiler nispi anlamda daha dirençli hale geldi. Bu bölümde, küresel ekonomik görünümü ve şu ana kadar görülen ekonomik toparlanmayı tam ve eksiksiz bir toparlanmaya dönüştürmek kolay olmasa da bu yönde atılmaya çalışılan adımlar hız kesmiyor .

 

Biraz daha açacak olursak ;

 

Salgın bitmedi, ancak ekonomiler artık daha dayanıklı. Uluslararası seyahat gibi bazı hassas alanlar bir süre için tam  normalleşmeye geçemeyecekler. Bununla birlikte, aşı kampanyaları gelecekteki karantina, kapanma vb  olasıkları mevsimsel ve dönemsel peakleri harici tutarsak omicron varyantındaki vaka sayısı artışına rağmen hayli azalttı. Haneler ve şirketler uyum sağladıkça, hareketlilik ve ekonomik faaliyet arasındaki bağlantı da her geçen gün ,öncesine göre  zayıflamakta. Bu durumda ekonomik anlamda birr toparlanma süreci potansiyelin yaratabilir. Küresel ölçekte gerek  hane halkları gerekse şirketler, harcamak ve yatırım yapmak için kullanabilecekleri rezervler oluşturdular. Tabi  tasarruflar, reel ekonomiyi canlandırmak yerine varlık fiyatlarını da şişirebilir bu da mümkün. Bu noktada dünyadaki hükümetlerin mezkur  rezervlerin verimli bir şekilde kullanılmasını teşvik edebilecek politika araçları hakkında dikkatlice düşünmesi gerektiği muhakkaktır.

 

Arz kısıtlamaları büyümeyi etkilemeye devam ederken İyimser senaryoda, kıtlıklar sadece  toparlanmayı geciktirip bu arada ek yatırımları tetiklerken , karamsar  bir senaryoda, daha düşük karlar, firmaların bilançolarında daha fazla sıkıntı yaratacağından  büyüme üzerindeki  baskı daha uzun süreli olur .

 

Geride bıraktığımız 2021 de olduğu gibi halihazırda arz – talep dengesizliği , kar marjlarının yeniden yapılandırılması, sıcak emlak piyasaları, hassas fiyat beklentileri ve yeşil geçiş, bir süreliğine daha yüksek enflasyon oranlarına işaret etmekte. Bununla birlikte, küresel olarak işgücü piyasası verilerinde hala çok fazla gevşeklik görülmekte ve bu da hem yukarı hem aşağı yönlü enflasyon riskinin devam ettiğini göstermekte.

 

Dünya lojistik sektörünün ve tedarik zincirinin  önemini kavramaya başladı….KONTEYNIRLAR … DÖNEN YOK SEFERİNDEN ….

 

Adeta Yahya Kemal Beyatlı ‘nın  Sessiz Gemi şiirindeki gibi …

 

Artık demir almak günü gelmişse zamandan Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol Bir çok giden memnun ki yerinden Çok seneler geçti, çok seneler geçti Dönen yok seferinden

 

Salgın kaynaklı  kapanmaların azalmasıyla tetiklenen, tüketici talebinin hızla  artması, Arz sıkıntısı ,düşük aşı oranları nedeniyle işçilerin enfekte olup  çalışamaması yani  iş gücü yetersizliği nakliye konteynırlarının sevkinde  döngü kaynaklı yaşanan sıkıntılar ve gemilerin tahliye limanlarında haftalarca beklemesi, enerji fiyatlarındaki yükseliş küresel tedarik zincirinde kriz yarattı. Tedaarikçilerde geçim sıkıntısı hasıl olduve harcamalar artarken maliyetleri düşürme çabaları da hız kazandı . Söz konusu krizin etkileri, ABD’de rafların boşalmasına neden olurken navlun  fiyatları  da, genel anlamda ürünlerin fiyatları da  arttıkça arttı. Ve durum üretimin yavaşlamasının yanısına var olan resesyonu  ve enflasyonu  daha da zıplattı .

Bu süreçte  enerji krizi tarafında  Çin’de çeşitli elektrik kesintileri yaşanmasıyla gelen  üretimde aksamalardan dolayı Birleşmiş Milletler verilerine göre Çin’den Güney Amerika’ya yapılan deniz yolu taşımacılığı, geçen yıl ile mukayese edildiğinde  5 kat daha pahalı bir görünüm arzederken,

İngiltere’de  tüm  kriz etkilerinin yaısıra bir de  Brexit kaynaklı  yaşanan iş gücü kaybı sürece tuz biber ekti ve Birleşik Krallık’ta  TIR şoförü eksikliği sebebiyle gıda ve petrol ürünlerinin sevkiyatında problemler yaşandı .Gıda, tarım, Altın ve petrol fiyatlarının  tarihin en yüksek düzeylerine ulaşarak tavan yaptığı ve  Amerikan dolarının değerinin neredeyse tüm  para birimleri karşısında kayda değer  ölçüde düşüşünün yaşandığı  2007-08(Global financial crisis, GFC) krizinden sonra olduğu gibi domino etkisi ile büyüyen büyük bir mali sıkılaştırma riski düşüktür. Hükümetler, pandemi sırasında sağlanan ekonomi destek paketlerini  aşamalı olarak kaldırma noktasına geldi. Ne var ki  hükümetler kamu yatırımlarını hızlandırdığı için açıklarda pandemi öncesinden daha yüksek bir noktada kaldı. Bu noktada uzun vadede, kamu borcunun düşürülmesinin gerekip gerekmediği konusundaki tartışmaların yeniden gündeme gelmesi kuvvetle  muhtemeldir.

Finansman koşulları özeline inersek bu nevi derin bir durgunluktan sonra küresel ölçekte  finansal türbülans riskinin de yüksek seyretmesi  hatta bu sebeplerle  finansal piyasalara yönelik güven kaybı olması durumu da süreç içinde kaçınılmaz .  Ancak merkez bankaları pandemi sürecinde olağanüstü parasal desteklerinden çıkışa doğru da temkinli hareket etmekteler.Gelişmeleri,  beklentileri ve neticeleri önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz .

 

YENİ BİR YAYIN

 

 

İki Ekonomist Çiğdem YORGANCIOĞLU ( İstanbul Türkiye ve Vadiraj)  TILGUL (İngiltere-Hindistan) 

 

Pandemi esnasında  Otomasyon ve dijital teknolojilerin in etkin şekilde kullanımının ve yaşanan dijital dönüşümlerin COVID-19 öncesi’ ve ‘COVID-19 sonrası’ dönemdeki ekonomik trendlere,iş yaşamı dinamiklerine,yapısal dönüşümlere,  girişim yatırımlarına,inovasyona , tedarik zincirinde ki gelişmelere ,online perakende sektörüne , net karbon emisyonunu sıfıra indirme hedefine yönelik  küresel çaptaki çabalara olan yansımasının yaynısıra  tüm bu anılan gelişmelerin jeopolitik açıdan lokal ve  küresel etkilerinin ana başlıklarının değerledirilmesinin, dijital destekli verimlilik artışını ön plana alan yeni endüstri devrimlerinin nasıl şeklleneceği ve belirlenen hedefler doğrultusunda ülkelerin kalkınma modellerinde Devlet-üniversite-sanayi işbirliğinin nasıl ete kemiğe bürüneceği , enerji üreten endüstrilerin, başlı başına bir sektör olduğu kadar diğer endüstriler için de mühim  bir girdi olması ve politika belirleyicilerin temel kaldıraç enstrümanı olması  bakımından  enerji analizleri, enerji üretimine yatırım yapmanın toplam ekonomik,siyasal ve sosyolojik  etkisi gibi farklı alanların birbiriyle olan örüntüsünün kavranması , ilaveten Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik gibi hususların  çerçeveye  alınarak iki ekonomistin  (Cigdem Yorgancioglu, Vadiraj Tilgul )

Kamu ve Özel sektör bünyesinde Stratejik planlama, kurumsal ve politik etkileşim, Üretim ve Lojistik Planlama, Hammadde temini ve Pazar konumlandırma, Fizibilite çalışmaları, Müşteri ilişkileri,Çatışma Yönetimi, Satış yönetimi, Süreç iyileştirme, İhracat / ithalat yönetimi, Ürün geliştirme, Maliyetlendirme, Fiyatlandırma, Ulusal ve Uluslararası Dağıtım ağı,Global ölçekte siyasi stratejier ve iş dünyası trendleri okur yazarlığı konusundaki bilgi birikim ve tecrübeleri ile

masaya yatırılacağı ilk konuşma öncesi program tanıtımı new trends –intro yayını 6 Ocak 2022 ‘de saat 15:30 da BETWEEN THE LINES- SATIRALARARASI Türkçe-İngilizce  iki dil aynı anda konuşulacak programında masaya yatırılacak ve söz konusu yayınlar ,sonrasında Youtube dan izlenebilecektir .

DORUKTÜRK MERKEZ – İSTANBUL

 

 

Bu haber 467 kez okundu.
Dünya - 11:10 am A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.